معرفی

Watchdoc

سازمانی را در نظر بگیرید که روزانه میزان بسیار زیادی از کاغذ وارد واحد های مختلف آن می شود. هنوز چند روزی از خرید کارتریج برای یکی از واحدها نگذشته که درخواست کارتریج جدید به بهانه  تمام شدن آن به دلیل میزان چاپ بالا به سمت واحد IT ارسال می شود. پرینترهایی که به دلیل استفاده زیاد در بازه زمانی کوتاه برای تعمیر فرستاده می شوند یا نیاز به سرویس پیدا میکنند. واحدی برای پرینتر جدید درخواست می دهد و تنها معیار انتخاب پرینتر ادعای آن واحد مبنی بر میزان چاپ ضروری بالاست. بسیاری از اسناد در حالی پرینت گرفته می شوند که هرگز استفاده نخواهند شد .برخی دیگر چندین بار پرینت گرفته می شوند. آیا می توان اوضاع را بهبود داد؟ آیا می­توان این اتلاف هزینه را کاهش داد؟ سازمان­ها به صرفه جویی در هزینه ها نیاز دارند و می توانند به این کاهش ها به عنوان مسئولیت­های زیست محیطی نگاه کنند.

با Watchdoc می­توانید از یک راهکار نرم افزاری منعطف، امن و جذاب برای حل این موضوع بهره ببرید. اکوسیستم اسناد خود را دوباره ارزیابی کنید و استفاده از منابع و هزینه های عملیاتی خود را کاهش دهید.

سازمان ها و شرکت ها به راهکار مدیریت چاپی نیاز دارند که با همه تولید کننده های پرینتر و دستگاههای کپی سازگار باشد. این راهکار Watchdoc است.

Watchdoc به شما چه چیزی ارائه می کند؟

۰۱

افزایش بهره وری

۰۲

ایجاد بهروش های سازمانی

۰۳

تاثیر موثر بر محیط زیست

۰۴

کاهش هزینه های پنهان

۰۵

سنجش تعهد و چابکی نیروی انسانی
اهداف

watchdoc