راهکار مدیریت چاپ

هدیه ویژه مدیران سازمان ها

FCA Group در نظر دارد تا به مدت زمان محدود همراه با خرید راهکار مدیریت چاپ Watchdoc، تعدادی دستگاه سخت افزاری با عنوان FCA Analysis Device همراه با داشبورد تصمیم ساز بر پایه Power BI (هوش تجاری) به منظور سهولت در مشاهده گزارشات در اختیار مدیران سازمان ها قرار دهد. جهت استفاده از این فرصت استثنایی با ما تماس بگیرید.